Võ Sỹ Muay Thái - Muay Thai Fighter (2007) | HD
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/HD] [info] [+]Võ Sỹ Muay Thái - Muay Thai Fighter (2007) [+] [+]Phim Võ Sỹ Muay Thái một võ sư suốt đời tìm hiểu các kỹ thuật truyền thống và kỹ năng của Muay Thái đã qua nhiều thế hệ. Khi trại huấn luyện của họ bị đóng cửa, họ bắt đầu chiến đấu dưới lòng đất và cố gắng gìn giữ nghệ thuật của Muay Thái đem nó trở lại cuộc sống. Cuộc giao tranh trong vòng song song với cuộc đấu tranh cho cuộc sống của họ, và sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ những người họ thương yêu.. Chúc các bạn xem phim vui vẻ! [+]Phim võ thuật [+]Thái Lan [+]2007 [+]vo sy muay thai muay thai fighter 2007 hd [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCRUCyQPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGcPGRhCpbPSR1C2bPyR1CzePSR1CtdPWRFC5LPXRRCoYPWRkCtbPXRVChePSR1C0aPGRFCpLPWRZCpZP2RhC0ZPXRICtMPjRACwNPyR0CzNPzRIC5JPTRVCE [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]