Nữ Chiến Binh Tokyo - Nowhere Girl (2015) | Bản đẹp + Thuyết Minh
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Bản đẹp + Thuyết Minh] [info] [+]Nữ Chiến Binh Tokyo - Nowhere Girl (2015) [+] [+]Bộ phim Nữ Chiến Binh Tokyo – Nowhere Girl Ai, cô nữ sinh thiên tài hội họa bị mất trí nhớ sau một tai nạn và luôn bị bạn học bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì can thiệp, các thầy cô lại chỉ đứng nhìn và dường như còn hy vọng cô ra tay đánh trả. Ai quyết tâm tìm hiểu xem họ đang che giấu điều và và trả lời cho câu hỏi cô rốt cuộc là ai. [+]Phim hành động [+]Mỹ [+]2013 [+]nu chien binh tokyo nowhere girl 2015 ban dep thuyet minh [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCRUCyQPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGcPGRhCpbPSR1CudPSR1CjaPGRlClbPiR1CiaPWR5CoLPXRRCvaP3RlCvLPWR5CvdP2RhClcPmRUCtZP2RlCybPCR0CyMPDREC1LPTRMC3OPTRcClNPURQCA [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]