Kẻ Trốn Chạy - The Runner (2015) | Bản đẹp + Thuyết Minh
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Bản đẹp + Thuyết Minh] [info] [+]Kẻ Trốn Chạy - The Runner (2015) [+] [+]Bộ phim "Kẻ Trốn Chạy" là một bộ phim Mỹ thuộc thể loại chính trị tâm lý được viết kịch bản và đạo diễn bởi Austin Stark. Phim Kẻ Trốn Chạy vai nam chính do diễn viên nổi tiếng Nicolas Cage đảm nhận, cùng với Connie Nielsen, Peter Fonda, Sarah Paulson và Wendell Pierce. Câu chuyện phim Kẻ Trốn Chạy xoay quanh cuộc sống thăng trầm của một chính trị có lý tưởng nhưng cũng chịu đầy cám dỗ, sau sự kiện tràn mỏ dầu năm 2010.   [+]Phim hành động [+]Mỹ [+]2015 [+]ke tron chay the runner 2015 ban dep thuyet minh [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCRUCyQPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGcPGRhCpbPSR1CrZPSR1C0cPmR9CuLPWRNCoYPXRkCtdPGRhClLPXRJC1bPmR5ClcPiR0CyMPDREC1LPTRMC4NPDREClNPURQCA [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]