Điệp Vụ Boston - The Departed (2006) | HD
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/HD] [info] [+]Điệp Vụ Boston - The Departed (2006) [+] [+]Phim Điệp Vụ Boston là bộ phim làm lại theo loạt phim ba phần Vô Gian Đạo của Hongkong. Phiên bản của Mỹ kể câu chuyện về cuộc chiến giữa cảnh sát của vùng Boston và băng nhóm mafia của một tay trùm gốc Ái Nhĩ Lan. Cả hai bên đều có nội gián cài vào phía đối phương và dưới lớp áo ngụy trang đó, bên nào sẽ giành chiến thắng? Chúc các bạn có thời gian xem phim vui vẻ! [+]Phim hành động [+]Mỹ [+]2006 [+]diep vu boston the departed 2006 hd [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCRUCyQPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGcPGRhCpbPSR1CkaPWRVCwLPXRZC1LPWRJCvcP3RRCvbPiR1C0aPGRUCtZPGRVCwYPXRJC0ZPWRQCtMPjRACwNPiR0CzNPjRcCxJPTRVCE [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]