Cỗ Máy Sát Nhân - Kill Command (2016) | Bản đẹp + Thuyết minh
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Bản đẹp + Thuyết minh] [info] [+]Cỗ Máy Sát Nhân - Kill Command (2016) [+] [+]Phim Cỗ Máy Sát Nhân là câu chuyện ở một tương lai không xa, con người phải chiến đấu sinh tồn với những cổ máy giết chóc mà chính công nghệ của họ đã tạo ra… [+]Phim hành động, Phim viễn tưởng [+]Mỹ [+]2016 [+]co may sat nhan kill command 2016 ban dep thuyet minh [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCRUCyQPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGcPGRhCpbPSR1CjbPyR1CtYPXRkCtcP2RFC0LPWR5CoYPWR4CtaP2RlCsbPCR1CjbP2R1CtYPWR5CkLPTRICwMPTRYCtMPzRUC3OPCRUC1RPARACA [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]