108 Hùng Thần Ác Sát - The Prince And The 108 Demons (2015) | Bản đẹp + Thuyết Minh
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Bản đẹp + Thuyết Minh] [info] [+]108 Hùng Thần Ác Sát - The Prince And The 108 Demons (2015) [+] [+]Phim 108 Hùng Thần Ác Sát, The Prince And The 108 Demons (2015) đó là một Bộ phim 108 Hung Thần Ác Sát Hoàng thượng bị ám sát, hoàng tử lại mất tích, tướng quân Cao Vân Phi trung thành bị hãm hại thành tội thần phải vượt ngục bỏ chạy. Từ đây, chàng tập hợp các anh hùng tứ phương truy tìm hoàng tử, đánh bại tên gian thần mưu đồ soán vị, tạo nên giai thoại về 108 Hung Thần Ác Sát. [+]Phim hoạt hình [+]Trung Quốc [+]2015 [+]108 hung than ac sat the prince and the 108 demons 2015 ban dep thuyet minh [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCRUCyQPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGcPGRhCpbPSR0CxMPDRgCtaPHRVCuZPyR1C0aPGRFCuLPWRFCjLPXRNChdPCR1C0aPGRUCtcPHRJCpbPmRNClLPWRFCuZPCR1C0aPGRUCtMPTRAC4LPWRRClbPWR9CucPyR0CyMPDREC1LPTRMC3OPTRkClNPURQCA [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]