Ký Ức Alhambra - Memories of the Alhambra (2018) | [Tập 8 - 9] Vietsub + Thuyết minh
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Tập 8 Vietsub + Thuyết minh] [info] [+]Ký Ức Alhambra - Memories of the Alhambra (2018) [+] [+]Phim Ký Ức Alhambra​ là câu chuyện tình yêu trên đất Tây Ban Nha giữa chàng CEO điển trai Yoo Jin Woo (Hyun Bin) và nữ chủ nhà trọ Jung Hee Joo (Park Shin Hye). Ban đầu đến Tây Ban Nha du học để theo đuổi con đường âm nhạc, thế nhưng Jung Hee Joo đã phải tạm gác giấc mơ của mình sau khi bố mẹ cô đột ngột qua đời ở quê nhà. Từ bỏ đam mê, cô bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ để lo cho cuộc sống của mình lẫn người thân.​ Mời các bạn theo dõi tiếp diễn biến của bộ phim. [+]Phim tâm lý [+]Hàn Quốc [+]2018 [+]ky uc Alhambra - Memories of the Alhambra 2018 | HD + thuyet minh + vietsub [/info] [link] JPTRVCCMPSRpCodPHRRCwcPyRUCzQPSRUCyRPiRUCyRPnRBCoaPWR1CiYPXRRCodPSR5CjbP2R0ClMPkRZC4ZPWR0CtcPGRhCpbPSRUCyRPmRtC5LPXRVCjLPWRFCsaPGRFCtYPnRJChLPWR1ClbPWR9CyaPWRVCzLPWR9CmLPXRRCoZPSR1ChbPGRhChbPWRJCyYPSR0CyMPDREC4LPXRRChcPCR0CxLPTRECwNPzRkCzXP2RUCxMPTRkCyMPDRUCuaPHRRCtbPCRUC1RPCRUC1QPjRQCqaPHRRC0cPHRMClMP0REClMPkRYClMPkRZCwaPGRlCtYPmRFC0aPHRUCuYP2R9CtJPTRJCGePGRVCtLPXRBCoaPWR0ClMPkRZCrePSR1C1YPyR1ChbPGRhChbPWRJCyYPSR1CtZPWR1CvcPmRlClcPyR1CvZPiR1C0aPGRUCtYPWRxCoYPWR1CicPmRECtMPjRACxOPCR1C0YPXRACtNPCR0CxMPDRcC5MP1R9ClMPTRICwMPzRMCwLPmRhC0bPWRwClNPURQClNPURICyKPmRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGaP3RkCtdPWRMCtYPWRxCoYPWR1CicPmRECtbPWRVCtbP3RJCpZPXRMCtbP2RYCtdPGRhClLPWRFCsaPGRFCtYPnRJChLPTRICwMPTRgCtdPGRFCwLPTRICtMPTRAC3OPTRNCfZPTRECxOPTRIC0MPSR5CodPGR1CsJPTRVCEJPTRVCCMPyRpCodPHRRCwcPyRUCzQPSRUCyRPiRUCyRPnRBCoaPWR1CiYPXRRCodPSR5CjbP2R0ClMPkRZC4ZPWR0CtcPGRhCpbPSRUCyRPmRtC5LPXRVCjLPWRFCsaPGRFCtYPnRJChLPWR1ClbPWR9CyaPWRVCzLPWR9CmLPXRRCoZPSR1ChbPGRhChbPWRJCyYPSR0CyMPDREC4LPXRRChcPCR0CzLPTRECwNPzRkCzXP2RUCxMPTRkCyNPDRMCuaPHRRCtbPCRUC1RPCRUC1QPjRQCqaPHRRC0cPHRMClMP0REClMPkRYClMPkRZCwaPGRlCtYPmRFC0aPHRUCuYP2R9CtJPTRJCGePGRVCtLPXRBCoaPWR0ClMPkRZCrePSR1C1YPyR1ChbPGRhChbPWRJCyYPSR1CtZPWR1CvcPmRlClcPyR1CvZPiR1C0aPGRUCtYPWRxCoYPWR1CicPmRECtMPjRACxOPCR1C0YPXRACtNPCR0CxMPDRcC5MP1R9ClMPTREC5NPDRMC0LPmRhC0bPWRwClNPURQClNPURIC1KPmRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGaP3RkCtdPWRMCtYPWRxCoYPWR1CicPmRECtbPWRVCtbP3RJCpZPXRMCtbP2RYCtdPGRhClLPWRFCsaPGRFCtYPnRJChLPTRICwMPTRgCtdPGRFCwLPTRUCtMPTRAC3OPTRNCfZPTRECyMPDREC4MPiR5CodPGR1CsJPTRVCEJPTRVCCNPiRpCodPHRRCwcPyRUCzQPSRUCyRPiRUCyRPnRBCoaPWR1CiYPXRRCodPSR5CjbP2R0ClMPkRZC4ZPWR0CtcPGRhCpbPSRUCyRPmRtC5LPXRVCjLPWRFCsaPGRFCtYPnRJChLPWR1ClbPWR9CyaPWRVCzLPWR9CmLPXRRCoZPSR1ChbPGRhChbPWRJCyYPSR0CyMPDREC4LPXRRChcPCR0C2LPTRECwNPzRkCzXP2RUCxMPjRACzMPjRgCuaPHRRCtbPCRUC1RPCRUC1QPjRcCqaPHRRC0cPHRMClMP0REClMPkRYClMPkRZCwaPGRlCtYPmRFC0aPHRUCuYP2R9CtJPTRJCGePGRVCtLPXRBCoaPWR0ClMPkRZCrePSR1C1YPyR1ChbPGRhChbPWRJCyYPSR1CtZPWR1CvcPmRlClcPyR1CvZPiR1C0aPGRUCtYPWRxCoYPWR1CicPmRECtMPjRACxOPCR1C0YPXRACtNPyR0CxMPDRcC5MP1R9ClMPTRICxMPTREC2LPmRhC0bPWRwClNPURQClNPURIC4KPmRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGaP3RkCtdPWRMCtYPWRxCoYPWR1CicPmRECtbPWRVCtbP3RJCpZPXRMCtbP2RYCtdPGRhClLPWRFCsaPGRFCtYPnRJChLPTRICwMPTRgCtdPGRFCwLPTRgCtMPTRAC3OPTRNCfZPTRECyMPTRIC3MPCR5CodPGR1CsJPTRVCEJPTRVCCOPSR1CQcPmRVC2aPWRVC3KPmRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGaP3RkCtdPWRMCtYPWRxCoYPWR1CicPmRECtbPWRVCtbP3RJCpZPXRMCtbP2RYCtdPGRhClLPWRFCsaPGRFCtYPnRJChLPTRICwMPTRgCtdPGRFCwLPTRkCtMPTRAC3OPTRNCfZPTRECyMPTRkC3NPiR5CodPGR1CsJPTRVCE [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]