Hoàng Tử Giáng Sinh 2: Đám Cưới Hoàng Gia - A Christmas Prince 2: The Royal Wedding (2018) | Vietsub HD
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Vietsub HD] [info] [+]Hoàng Tử Giáng Sinh 2: Đám Cưới Hoàng Gia - A Christmas Prince 2: The Royal Wedding (2018) [+] [+]Phim Hoàng Tử Giáng Sinh 2: Đám Cưới Hoàng Gia A Christmas Prince: The Royal Wedding tiếp nối câu chuyện phần trước kể về một năm sau khi giúp Hoàng tử Richard lên ngôi, cô nữ phóng viên Amber sắp trở thành vợ của chàng. Nhưng cô ấy thực sự làm được nữ hoàng? Chúc cấc bạn xem phim vui vẻ! [+]Phim tâm lý [+]Mỹ [+]2018 [+]hoang tu giang sinh 2 dam cuoi hoang gia a christmas prince 2 the royal wedding 2018 vietsub hd [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCRUCyQPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGcPGRhCpbPWRJChdPGRhC1LPmRNCvbPSRUCyRPnRhClbPSR1CwaPGRlCtJPTRJCGcPGRhCpbPSR1CobP2RFCuZPyR1C0dPSR1CnaPWRFCuZPyR1CzaPWR5CoLPTRICtZPGRFCtLPWRNC1bP2RkCtaPGR9ChbPmRcCtZP2RlChLPWRECtYP2RhCyaPXRNC0bPWRFCzLPXRBCyaPWR5CjZPSR0CyLPXRRCoZPSR1CybP3RlChbPCR1C3ZPWRRCkaPWR5CnLPTRICwMPTRgCtMPTRAC5NPDRgClNPURQCA [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]