Venom - Venom (2018) | HD Vietsub
Thể Loại:
Quốc Gia:
Năm Phát Hành:
Trạng Thái


[stt/Full] [info] [+]Venom - Venom (2018) [+] [+]Phim Venom kể về nhân vật chính Eddie Brock. Nhà báo này sẽ trở thành vật chủ cho một loài ký sinh nguy hiểm, cùng với nhau họ kết hợp trở thành một thực thể có sức mạnh khủng khiếp. [+]Hành động - Kinh dị - Khoa học viễn tưởng [+]Âu Mỹ [+]2018 [+]venom 2018 hd vietsub [/info] [link] JPTRVCCRPnRVCsbPCR1CIRPCRpCodPHRRCwcPyRUCzQPSRUCyRPiRUCyRPnRBCoaPWR1CiYPXRRCodPSR5CjbP2R0ClMPkRZC4ZPWR0CtcPGRhCpbPSRUCyRPnRBCoaPWR0CtdPmRVCubP2R0CtdPmRVCubP2R0CtMPjRACxOPCR0CxMPDRYC4MPyRUC1RPCRUC1QPkRZC1bPGRwClNPURVCodPHRRCwcPyRUCzQPSRUCyRPiRUCyRPnRdC3dPyR5CmZPWR1CiZPWRQCuYP2R9CtJPTRJCGdPiRUCyRPjRJC3bP2R0CxZPTRhCrbPGR8C2JPTRVCEJPTRVCCRPnRVCsbPCRUC1RPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGbP3RBClbPmRxCvYPWRQCuYP2R8ClMPkRZClbPWRJClZPCRUCyRPjRMCwSPGRxC5SPURJCSVPDRJCBJPTRVCEJPTRVCCRPnRVCsbPCRUC1RPWRhC0dPHRBCzJPTRNCBJPTRJCGJPTRJCGbP3RBClbPmRxCvYPWRQCuYP2R8ClMPkRZClbPWRJClZPCRUCyRPmRMCwOPHRZCWVPERtCobPSR1CRJPTRVCE [/link] [note!Phim được chiếu trên Phim rẻ]